Udvikling Ullerslev

Udvikling Ullerslev er en upolitisk forening, der arbejder for nye initiativer i Ullerslev. Foreningen blev stiftet 6. juni 2016, som en udspringer af Ullerslev Lokalråd. Siden da har foreningen haft egen økonomi og vedtægter.

Foreningens formål er at fremme og udvikle Ullerslev i samarbejde med byens borgere og Nyborg Kommune

Bestyrelsen er altid interesseret i at høre fra byens borgere, som også er velkomne på bestyrelsesmøderne.

Formand

Michael Hedeager

Bestyrelsesmedlem

Rune Christensen

Suppleant

Mette Moth

Næstformand

Chris Bauer

Bestyrelsesmedlem

Vincent Madsen

Revisor

Vagn Büllow

Kasserer 

Kenneth Monk Jensen

Suppleant

Eggert Christiansen

Her er der plads til dig 😀

Udvikling Ullerslev er en aktive medspiller i Ullerslev og sammen med de øvrige borgere i byen og kommunen udvikles vores by.


Udvikling Ullerslev har været aktiv medspiller i omdannelsen af området ved skolen og hallen til nu at være et aktivt område og samlingspunkt for byen og borgerne.


For at styrke det stærke fællesskab i byen, er Udvikling Ullerslev arrangenør eller medarrangerør for en række arrangementer, som byspinsing, byfest, torvemarked og vintertræstænding.