Ullerslev

Lidt om Ullerslev...

Ullerslev by ligger på det østlige Fyn med ca. 2.800 indbyggere og er en del af Ullerslev Sogn. Vi tilhører Nyborg Kommune og er en del af Region Syddanmark. Vores centrale placering på Østfyn gør os til en ideel pendlerby. Fra Ullerslev er der ca. 10 kilometer til Nyborg og ca. 20 kilometer til Odense. Både fra Nyborg og Langeskov er det muligt at pendle videre med toget.

Vores landlige idyl er værd at prale af. Vi er omgivet af skove og marker, og selvom vi ligger for os selv, er der ikke langt til de større byer. 


Der var engang...


Ullerslev Station

Jernbanen over Fyn blev officielt indviet af kongeparret Christian IX og Dronning Louise den 7. september 1865. Der var i Ullerslev opstillet en æresport med ordet ”Velkommen”. Toget stoppede et par minutter, og forpagter Friis fra Juelsberg Gods holdt en tale, hvorefter toget kørte videre over Fyn. Banen havde dog allerede været i brug tidligere, nemlig til troppetransporter i forbindelse med krigen 1864.


Da banen åbnede, lå Ullerslev Station midt i ingenting. Vestergade, der i dag løber parallelt med banen, var en sandvej med dybe hjulspor og fem huse langs med. Mod syd lå herregården Hindemae, mod nord landsbyen Ullerslev langs hovedvejen over Fyn. Men stationen trak hurtigt virksomheder til.


På sydsiden skød et mejeri op, på nordsiden en gæstgivergård og ved siden af den kom en skomager og en dyrlæge. På sydsiden kom også et teglværk, der siden blev et savværk, der i 40´erne havde en arbejdsstyrke på 60 mand i sæsonen. Området husede også en zigøjnerlejr, der ernærede sig ved tiggeri og som kedelflikkere.


Ullerslev Station var en station af 1. grad. Det betød, at alle toge stoppede i Ullerslev. Derfor var det den station i området, som oplandet benyttede. Postvognen kørte til Kerteminde flere gange dagligt med post og passagerer (op til 8 inde + 8 ude). Folk kom fra Kerteminde i hestevogn for at komme med toget.


Når skibene ikke kunne lægge til i Kerteminde om vinteren, blev kul læsset af toget i Ullerslev og fragtet til Kerteminde. Eftersom kreaturer også blev fragtet pr. jernbane, var der leben på Ullerslev Station. Fra århundredskiftet faldt aktiviteten noget, fordi Kerteminde fik oprettet sin egen jernbaneforbindelse til Odense (1900) tværs igennem det opland, Ullerslev Station var vant til at betjene.


Men stationsbyen udviklede sig trods dette. Der kom en lægebolig, en købmand, en slagter, en snedker, maler, mekaniker, håndværkere og vognmænd til, og i stationsbygningen fik Landmandsbanken til huse. I 1952 var gl. Ullerslev og Ullerslev stationsby vokset sammen. 


Stationen blev nedlagt den 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte. Der var dog et morgentog fra Nyborg til Odense, som stoppede på de gamle stationer frem til 27. maj 1979.